Minimalizacja przetwarzania danych osobowych uczestników [aktualizacja 2021]

Szanowni Uczestnicy,

Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych (RODO) usunęliśmy wszystkie archiwalne dane osobowe przetwarzane przez nasz system elektroniczny na tej stronie.

W naszym systemie pozostają informacje o ocenie poszczególnych rozwiązań testów ale są one niemożliwe do połączenia z żadną osobą zatem ze względu na pełną anonimowość nie stanowią już chronionych danych osobowych. Potrzeba ich zbierania wynika z konieczności ewaluacji stopnia trudności zadań w celu lepszego ich przypisania do stopni trudności i co z tego wynika, ulepszania konkursu.

Więcej informacji o tym jak chronimy dane uczestników można znaleźć w naszej Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Administrator